In mijn werk combineer ik twee schijnbaar tegenstrijdige achtergronden, de ene in kunst en theater, de andere in business, coaching en begeleiding. De kruising van die perspectieven versterkt en verfijnt de concepten die ik ontwikkel.

Hans Jeths 

Achtergrond en werkervaring

Hans Jeths (Hilversum, 1957)
Woont en werkt in Amsterdam.

— Hans Jeths start zijn carrière in 1980 als theaterdocent in het onderwijs en culturele centra. Daarnaast ontwikkelde hij zich als acteur in theater- en filmproducties en als theatermaker van eigen voorstellingen, in samenwerkingsverbanden of in opdracht. Zijn performance- en comedy-vaardigheden ontwikkelt hij in het theater, in films, voor Tv, met locatietheater en in straatoptredens in binnen- en buitenland. Hij richt theatergroepen op en werk als regisseur en podiumcoach. Zijn eigen artistieke werk wisselt hij steeds af met zijn werk als theaterdocent en procesbegeleider.

— In 1984 richt hij een centrum voor theater en persoonlijke ontwikkeling op, School of Living Art, waarbij theater en zelfonderzoek centraal staan. Twee jaar later start hij een praktijk als lichaamsgericht therapeut en procesbegeleider. 

— In 1998 maakt hij een overstap naar het bedrijfsleven. Bij een grote telecomaanbieder doet hij ervaring op als trainer, trainingsmanager en training consultant. Ook werkt hij als trainingsacteur voor bedrijfstrainingen, in trainingen met het enneagram en coacht hij trainingsacteurs. 

— Van 2001-2011 was hij oprichter, directeur en mede-eigenaar van een trainingsbureau, dat werkzaam was vanuit de kernpropositie ‘persoonlijke ontwikkeling in de context van werken’. Met de tagline ‘Kwaliteit zit in Aandacht’ levert hij met een team van trainingsprofessionals dienstverlening op het gebied van training en opleiding in communicatie, leiderschap en coaching voor een groot aantal organisaties, de culturele sector, het onderwijs en (semi-) overheidsorganisaties.

— In 2012 vestigt hij zich met Hans Jeths Consultancy als zelfstandig trainer, coach en procesbegeleider in communicatie en presentatie. Ook pakt zijn  artistieke werk weer op. Zijn creatieve projecten brengt hij onder in Hans Jeths Studio. Hij ontwikkelt een aantal persoonlijke theatervoorstellingen, foto- en filmprojecten en werkt als acteur mee aan voorstellingen op kunstvakopleidingen. Daarnaast werkt hij regelmatig als freelance trainer en theaterdocent in het voortgezet - en kunstvakonderwijs met zowel studenten, als docenten. 

— In 2014 ontwikkelt hij de methode 0-Moment voor het bedrijfsleven, dat enerzijds een behoefte vervult om te leren om beter te focussen en anderzijds om meer ‘zacht’ te leren zijn op de relatie. Een jaar later ontwikkelt hij trainingen in Interactiestatus voor docenten en opleiders ten behoeve van persoonlijk leiderschap, ordeproblematiek en klassenmanagement. Deze methode ontwikkelt hij ook verder voor managers en leidinggevenden binnen communicatie- en presentatietrainingen. 

— Sinds 2009 werkt hij met Organisatieopstellingen (Hellinger/Weber) binnen training en coaching voor organisaties. Na een aantal persoonlijke theaterprojecten ontstond in 2015 het idee voor een combinatie van theater met Systemisch Werk. Hij ontwikkelde hij Karakteropstellingen, een methode die de kracht van Systemisch Werk combineert met de magie en dynamiek van verhalen, spel en theater. Hij begeleidt onderzoekssessies met zowel Systemische Opstellingen als Karakteropstellingen. Hij geeft workshops en trainingen aan artistieke makers, spelers en scriptschrijvers en doceert regelmatig in het kunstvakonderwijs. Ook begeleidt hij workshops en denktanks in Karakteropstellingen voor professionals (zzp-ers, ondernemers en in organisaties).

— In 2016-2017 verzorgt hij lessen en trainingen in zelfpresentatie en interactiestatus aan de Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Utrecht en in 2018-2019 ook voor Academie Artemis Hogeschool voor styling in Amsterdam. Ook op andere scholen binnen het beroepsonderwijs verzorgt hij trainingen in zelfpresentatie en presentatie, zowel voor docenten als studenten. 

— Sinds 2018 verzorgt hij gastlessen in Karakteropstellingen voor Theaterschool De Trap in Amsterdam.

— In 2019 ontwikkelt hij FunFaktor, een methode binnen presentatietrainingen voor ervaren sprekers om presentaties persoonlijker te maken door humor in te zetten. Opleiding

Ik ben opgeleid als theaterdocent, fysiek speler en maker, clown, lichaamsgericht therapeut en systemisch opsteller.

Ik studeerde aan de Hoge School voor de Kunsten Utrecht en volgde verschillende fysieke acteer- en clownsopleidingen, onder andere bij Barbara Branca (USA), Grindl Kuchirka (CA), Mark Kingsford (NL), Pierre Byland van Burkesk Center (CH), Kirsten Lüpke (NL), Nader Farman (BE) en Peta Lily (GB).

Ik volgde opleidingen in lichaamsgerichte therapie (Human Potential Movement) en Voice Dialogue (Stone).

Sinds 2009 volg ik opleidingen en trainingen in Systemisch Opstellingen bij diverse nationale en internationale trainers en instituten, waaronder Elly te Brake, Annelies Boutelier, Hunter Beaumont, Judith Hemming, Ineke van Keulen, Oscar David en Daan van Kampenhout.

Ik verdiep mij in verschillende methoden voor zelfonderzoek en meditatie, het Enneagram en Viewpoints (Bogart & Landau).

De laatste jaren is mijn werk sterk beïnvloed door de dieptepsycholoog A.H. Almaas, bij wie ik van 2001-2011 in training was.

—>  Wat ik nu doe