VOICE DIALOGUE

Voice Dialogue is begin jaren ’70 ontwikkeld door het Californische psychologenechtpaar Hal en Sidra Stone. Het is een eenvoudige en tegelijkertijd hoogst elegante methode, die inzicht geeft in onze innerlijke drijfveren en motieven. Het uiteindelijke doel is om effectiever en bewuster sturing te geven aan het eigen handelen.

Ieder mens ontwikkelt in zijn leven deelpersoonlijkheden. Deze worden ook wel stemmen of energieën genoemd. Het gaat hierbij niet om een pathologisch verschijnsel. De deelpersoonlijkheden zijn voor iedereen voelbaar wanneer er bijvoorbeeld een lastig besluit genomen moet worden. 


Stemmen die met elkaar in conflict raken, staan model voor de tegenstrijdige belangen die afgewogen moeten worden. Verschillende stromingen in de psychologie en in de psychotherapie erkennen dit verschijnsel en baseren er hun behandelmethoden op. 


We ervaren welke kanten we in bepaalde werksituaties het meest makkelijk naar voren schuiven, welke minder en welke kanten alleen tevoorschijn komen in persoonlijke en veilige situaties. Gaandeweg ontdekken we welke delen misschien helemaal niet meer naar buiten komen en wachten op geboorte of erkenning.


Met Voice Dialogue ontwikkelden Hal en Sidra Stone een methode die los kwam te staan van psychotherapie en die bijna iedereen die dat wil, in staat stelt inzicht te krijgen in de eigen persoonlijkheid en deelpersoonlijkheden. De doelstelling van Voice Dialogue is dan niet langer het oplossen van een probleem, maar het verkrijgen van inzicht in de werking van de eigen persoonlijkheid en het integreren van verdrongen bewustzijnsinhouden.

Ik ben getraind in Voice Dialogue door onder andere Marian van Riemsdijk, Robert Stamboliev en door de grondleggers van Voice Dialogue, Hal en Sidra Stone. 

Ik gebruik Voice Dialogue al meer dan dertig jaar. Eerst in theater- en therapeutische settings en later ook in het bedrijfsleven binnen communicatie- en leiderschapstrainingen en coaching. 

Inmiddels gebruik ik de methode ook regelmatig in combinatie met Systemische Opstellingen. Deze combinatie blijkt prachtig, eindeloos veelzijdig en in verschillende combinaties toepasbaar.