SYSTEMIC COACHING 

Systemic Coaching is een elegante en diepgaande methode die organisatiecontext op heldere wijze 3D in beeld brengt. 

Het is een meerlagige benadering voor het katalyseren van verandering, transformatie en innovatie in organisaties. Door een plattegrond van het hele 'systeem' te maken, kan de onzichtbare dynamiek, van op het eerste gezicht onopvallende of bijzondere situaties lijkt, effectief worden onthuld en worden geïntegreerd binnen bestaande leiderschap-, management- en consultancy-praktijken.Systemic Coaching is bedoeld om een duurzaam proces van leren en vernieuwen te ondersteunen met als doel systemen (organisaties) beter in staat te stellen om te overleven, te bloeien en hun efficiëntie te vergroten. 

Naast een unieke mogelijkheid om inzichten over systemen te krijgen, is het ook een krachtig oplossingsgerichte werkvorm om processen te verbeteren. Het geeft diepgaand inzicht in het betreden van nieuwe paden en bij patronen die letterlijk ondenkbaar zijn voor de bewuste geest.


Gezien de doeltreffendheid, wordt Systemic Coaching steeds vaker ingezet om leiderschaps- en organisatorische vraagstukken te onderzoeken, zoals:

Meer generatieve relaties ontwikkelen tussen interne leden van de organisatie, een team, externe klanten, belanghebbenden en het bredere ecosysteem.

Verbetering van de organisatie-energie en zorgen dat medewerkers meer betrokken zijn bij - en gemotiveerd zijn in hun werk.

Ontwerpen en verfijnen van interventies op het gebied van leiderschap, consultancy en coaching.

Een organisatie is de verzameling verhalen die het over zichzelf vertelt. De verhalen leren ons welk gedrag ons zal helpen om beloond te worden, invloed te hebben en gerespecteerd te worden. Dit gedrag is de cultuur.  

- Judah Pollack

INDIVIDUELE COACHING

Een-op-een coaching bied je de mogelijkheid om stil te staan bij persoonlijke vragen en kwesties in leven en werk. Het biedt inzicht bij persoonlijke en professionele ontwikkeling, bijvoorbeeld bij het uitzetten van je koers, bij het nemen van een belangrijke beslissing, bij de lancering van een nieuw concept of product. Ook kan het zijn dat er sprake is van spanning, werkdruk, stress of burn-out, somberheid, of depressie of je wilt je innerlijke balans (her)vinden tussen creativiteit, leiderschap en vakmanschap. LEIDERSCHAPSCOACHING

Waarachtig leiderschap komt voort uit het vermogen om te evolueren van onbewust reageren op bewust respons geven. Leiderschapscoaching begint met een diepgaand onderzoek om je eigen leiderschapsverhaal te ontdekken. We brengen in kaart wie je bent, wat je essentiële waarden zijn en wat je drijft. Hiermee zetten we een koers uit die ervoor zorgt dat jij de leider wordt die je wilt zijn.TEAMCOACHING

Systemisch werk leent zich goed inzicht om op een dieper niveau de teamdoelmatigheid en teamdynamiek te onderzoeken. 

Tijdens een teambijeenkomsten of een werkconferentie nemen we samenwerkingsvraagstukken onder de loep. Ook conflicten of thema’s die de samenwerking verstoren of die de creativiteit blokkeren kunnen met een opstellingen worden onderzocht.

Zie ook: Creative Strategic Lab


> WERKWIJZE

Medewerkers in organisaties dragen de verhalen van hun organisatie bij zich. Wil je de cultuur van een bedrijf of project beter begrijpen, breng dan de verhalen van de organisatie en haar medewerkers in beeld.  

SYSTEMISCH WERK

Een systemische opstelling is een ruimtelijke weergave van een systeem (familie, organisatie, team, werk, project etc.), vertegenwoordigd door ‘representanten’ (stand-ins’s van personen en elementen in de opstelling). Verstoringen in het systeem kunnen een diepgaande invloed hebben op het functioneren van het systeem en haar individuele leden. Door de representanten in de ruimte te plaatsen en te bevragen, krijgen we op beeldende wijze inzicht in dieperliggende vraagstukken en in het thema of de vraag die op dat moment speelt. 

ONTSTAAN

De Duitse therapeuten Bert Hellinger en Gunthard Weber ontwikkelden een doeltreffende methode die familie- organisatiecontext op beeldende en vaak ook op indringende wijze in kaart brengt. 


Gedurende de afgelopen twintig jaar is de methode verder ontwikkeld. Zo maakt het bedrijfsleven steeds vaker gebruik van opstellingen en worden opstellingen gebruikt om vraagstukken te onderzoeken op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, gezondheid, werk, loopbaan- en carrièreontwikkeling.


HOE GAAT EEN OPSTELLING IN Z’N WERK?

Een groep deelnemers vormt met elkaar een creatief krachtenveld. Eén van de deelnemers brengt een onderzoeksvraag in. Deze vraag wordt gespecificeerd om de aard van de vraagstelling of kwestie vast te stellen en om een onderzoeksrichting te bepalen.


Een aantal deelnemers wordt vervolgens door de vraagsteller in de ruimte opgesteld. Deze opgestelde deelnemers representeren personen of elementen van de vraag. 


We kunnen al veel informatie aflezen aan hoe de representanten staan opgesteld in de ruimte en hoe ze zich tot elkaar verhouden, door afstand en blikrichting.

Dan nodigt de begeleider de representanten uit om zich uit te spreken over hun waarnemingen en ervaringen. We krijgen meerinzicht in het vraagstuk en onderliggende thema’s van de vraagsteller. De begeleider bevraagt elke representant. Zo wordt het onderliggende krachtenveld blootgelegd met informatie voor de vraagsteller en het thema dat speelt.


In samenspraak met de vraagsteller worden hierna de onderlinge relaties en motieven besproken en veranderingen in de opstelling uitgeprobeerd.


EEN-OP-EEN OPSTELLINGEN

In een één-op-één - of ‘tafelopstelling’ worden de verschillende personen en elementen uit het systeem voorgesteld door plaatsankers of sjablonen. Begeleider en deelnemer (en desgewenst eventueel één of een aantal aanwezige personen) nemen als representant plaats op deze verschillende sjablonen, waardoor deze als personen, personages of elementen tot leven komen. Zo wordt voelbaar wat er speelt. Het verloop is verder vrijwel gelijk als een opstelling met een groep mensen. Soms wordt aan een tafel gewerkt. De plaatsankers zijn dan bijvoorbeeld: blokken, poppetjes, post-it's etc.


KARAKTEROPSTELLINGEN

Voor creatieve en narratieve doeleinden 

Een karakteropstelling brengt jouw beelden en ideeën, driedimensionaal in de ruimte. Los van het papier of van het scherm van je laptop breng je je personages tot leven. Je kunt ze ontmoeten, bevragen, onderzoeken of observeren. Wat zijn hun motieven, geheimen of verlangens? Wat is hun plek in het verhaal, ten opzichte van andere personages, bronnen of obstakels? Wat willen zij van jou? Je zintuigen, hart en ziel worden betrokken bij je onderzoek of maakproces. 


Na een aantal persoonlijke theaterprojecten ontstond in 2015 bij mij het idee voor een combinatie van Systemische Werk met theater. Als eerste in Nederland combineer ik de kracht van systemisch werk met de magie en dynamiek van spel, theater en verhalen in een nieuwe methode Karakteropstellingen. Ik begeleid labs, onderzoekssessies en trainingen met Karakteropstellingen en ik doceer regelmatig in het kunstonderwijs. 


Waar bij de oorspronkelijke opstellingen-methode de nadruk ligt op het oplossen van conflicten of inzicht krijgen in problemen, richten we ons bij Karakteropstellingen op onderzoek in een narratieve, creatieve of artistieke context, zoals het onderzoeken van verhalen, scenario’s en personages. 

Deze werkvorm leent zich ook heel goed bij creatieve sessies, teamontwikkeling en Storytelling.  


> WWW.KARAKTEROPSTELLINGEN.NL