Systemische Opstellingen

​Systemisch Opstellingen is een hoogst elegante en een diepgaande methode om een vraag bloot te leggen en dieperliggende thema's te onderzoeken, bijvoorbeeld:​ bij creatieve en artistieke kwesties en bij vragen over zingeving, zelfonderzoek en over werk.

​

De methode

Een systemische opstelling is een ruimtelijke weergave van een systeem (familie, organisatie, team, werk, project etc.), vertegenwoordigd door ‘representanten’ (stand-inn's van personen en elementen ingebracht door de vraagsteller). Door de representanten in de ruimte te plaatsen en te bevragen, krijgen we op beeldende wijze inzicht in dieperliggende vraagstukken en in het thema of de vraag die op dat moment speelt. Vrij van papier, los van de tafel of het computerscherm ontrollen zich de verschillende elementen van een vraag driedimensionaal in de ruimte.

Hoe gaat een opstelling in z'n werk?

Een groep deelnemers vormt met elkaar een creatief veld. Eén van de deelnemers brengt een onderzoeksvraag of kwestie in. Deze vraag of kwestie wordt gespecificeerd om de aard van de vraagstelling of kwestie vast te stellen en om een onderzoeksrichting te bepalen.

​

Een aantal deelnemers wordt vervolgens door de vraagsteller in de ruimte opgesteld. Deze opgestelde deelnemers representeren personen of elementen van de vraag. We kunnen al veel informatie aflezen aan hoe de representanten staan opgesteld in de ruimte en hoe ze zich tot elkaar verhouden, door afstand en blikrichting.

​

Dan nodigt de begeleider de representanten uit om zich uit te spreken over hun waarnemingen en ervaringen. We krijgen meerinzicht in het vraagstuk en onderliggende thema’s van de vraagsteller. De begeleider bevraagt elke representant. Zo wordt het onderliggende krachtenveld blootgelegd met informatie voor de vraagsteller en het thema dat speelt. 

​

In samenspraak met de vraagsteller worden hierna de onderlinge relaties en motieven besproken en veranderingen in de opstelling uitgeprobeerd.

Toepassingen  

​

Neem voor meer informatie contact op: (06) 397 828 55

hans@hansjeths.nl

De Duitse therapeuten Bert Hellinger en Gunthard Weber ontwikkelden een doeltreffende methode die familie- organisatiecontext op beeldende en vaak ook op indringende wijze in kaart brengt. Verstoringen in het familie- of organisatiesysteem kunnen een diepgaande invloed hebben op het functioneren van het systeem en haar individuele leden. 

​

Gedurende de afgelopen twintig jaar is de methode verder ontwikkeld. Zo maakt het bedrijfsleven al steeds vaker gebruik van opstellingen en worden vraagstukken met opstellingen onderzocht op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, gezondheid, werk, loopbaan- en carrièreontwikkeling.

​

Sinds 2009 begeleid ik Familie- en Organisatieopstellingen. Met name organiestatieopstellingen heb ik met veel succes ingezet binnen het bedrijfsleven, het onderwijs en in persoonlijke coaching.

​

Ontstaan en achtergrond

Karakteropstellingen

Na een aantal persoonlijke theaterprojecten ontstond in 2015 bij mij het idee voor een combinatie van theater met Systemische Opstellingen. Zo ontwikkelde ik Karakteropstellingen, specifiek voor artistieke professionals, zoals theaterprofessionals, scenaristen en filmmakers. 

​

Karakteropstellingen combineert de kracht van systemische opstellingen, met de magie en dynamiek van spel en theater. De methode biedt artistieke professionals inzicht bij vragen en kwesties over verhalen en personages.

​

Vanuit mijn andere bedrijf Hans Jeths Studio begeleid ik labs en onderzoekssessies bij artistieke (maak-) processen en producties met Karakteropstellingen. Ook verzorg ik workshops, trainingen voor artistieke professionals. 

​

​

​

Voor meer informatie neem contact op:

Hans Jeths: (06) 397 828 55 of hans@hansjeths.nl

TOP

Copyright© 2019  Hans Jeths Consultancy. All rights reserved.