Workshop

Leider voor de Groep

Deze ervaringsgerichte 'statusworkshop' is geënt op een methode uit het theater. Je leert je leiderschap bewust in te zetten en om bewust te schakelen tussen hoge en lage status. Afhankelijk van de situatie van dat moment zet je een hoge of lage status in. Zo creëer je een optimaal leer- en werkklimaat.

Onderwerpen

​

Doelgroep

leiders, managers, docenten, trainers, opleiders of anderen die regelmatig voor groepen spreken of doceren of groepen voorzitten.

​

Duur

Praktische en ervaringsgerichte workshop, op maat ontwikkeld en uitgevoerd.

Standaard een dag,  maar kan desgewenst worden uitgebreid met meerdere dagdelen.

​

​

​

​

​

​

Interactiestatus en het verschijnsel ‘status’

Voor de meeste mensen heeft het woord status een negatieve klank. Zeker voor mensen die in Nederland zijn opgegroeid na de tweede wereldoorlog en die de democratisering en de emancipatie hebben meegekregen. Gelijkwaardigheid is een belangrijke waarde in onze samenleving en in ons rechtssysteem. Tegelijkertijd aanvaarden we bijna iedere dag van ons leven gezag van anderen: ouders, leraren, bazen, politieagenten en rechters. Daarnaast kennen we talloze informele leiders; in een groep vrienden die op stap gaat, is er altijd wel één persoon die het voortouw neemt.

​

Interactiestatus, de methode

​

Neem contact op voor meer informatie:

Hans Jeths: (06) 397 828 55 of hans@hansjeths.nl

TOP

Copyright© 2019  Hans Jeths Consultancy. All rights reserved.