0-MOMENT

In 2014 ontwikkelde ik 0-Moment, een methodiek voor docenten, trainers en opleiders. Dat vervulde een behoefte om beter te kunnen focussen en te leren om meer ‘zacht’ te zijn op de relatie. Al gauw bleek dat ook managers, marketeers, sales-professionals etc. hun voordeel kunnen doen met dit krachtige instrument voor presentaties, pitches en professionele gesprekken.

0-Moment is een tussenmoment, een schakelmoment van even 'niets’, een ogenblik van rust, misschien maar een paar tellen. Zoiets als in het moment waarop je bewust schakelt van de ene naar de andere versnelling op je fiets of in je auto. 
WORKSHOP

AFSTEMMEN OP JE OMGEVING 

Zodra een dirigent zijn baton opheft, verzamelt hij aandacht. Een moment van superconcentratie, net vóór het orkest gaat spelen, het moment waarop alle orkestleden hun aandacht bij zichzelf brengen en afstemmen op hun omgeving: op het orkest, op het publiek en op de energie in ruimte.  


Dit 0-moment kunnen we goed gebruiken in gesprekken en voor presenties. Net als in een orkest stem je af op je gesprekspartner(s), je publiek en op de energie om je heen. Het is dit kleine tussenmoment waarop je je (1) focust en (2) afstemt op je omgeving.  


BEWUST WAARNEMEN

Voor je gesprekspartners of publiek betekent dit moment niet dat er niets gebeurt, in tegendeel. Op dat moment verzamel jij aandacht, je bent zichtbaar en voelbaar. Voor anderen is dat een moment om naar jou te kijken en om zich voor jou open te stellen: hun nieuwsgierigheid voor jou en je verhaal te wekken. 

Dit is het moment om aandacht te verzamelen en te registreren wat je waarneemt, 


VAN REACTIVITEIT NAAR INTENTIONALITEIT

Je kunt een 0-Moment ieder moment inzetten, wanneer je spanning voelt, om je te focussen of om ruimte te maken voor creativiteit. In plaats van gelijk te reageren op interne en externe prikkels, reserveer je op dat ogenblik een moment tijd, waarop je je (opnieuw) afstemt op je omgeving

Deze verbinding tussen jou en de ander(en) of je publiek, op dit diepere niveau, slaat een hartsbrug in het hier-en-nu.


Silence is something more than just a pause; it is that enchanted place where space is cleared and time is stayed and the horizon itself expands. In silence, we often say, we can hear ourselves think; but what is truer to say is that in silence we can hear ourselves not think, and so sink below our selves into a place far deeper than mere thought allows…

- Pico Iyer

OPRECHTE BELANGSTELLING WEKKEN

Met een 0-Moment vind je mogelijkheden om een oprechte verbinding aan te gaan met je gesprekspartners of publiek. Je ontdekt gaandeweg hoe je hen bewust betrekt bij je verhaal. Dit vergroot je zelfvertrouwen en wekt de nieuwsgierigheid bij de ander.

Iedere keer, wanneer je maar wilt, kun je een 0-Moment inzetten: je focust opnieuw, je versterkt de hartsbrug om met je gesprekspartners of toeschouwers in dialoog te gaan. Omdat je hiermee de kwaliteit van aandacht vergroot, neemt de nieuwsgierigheid en belangstelling voor jou en je verhaal toe. 

Met regelmatige 0-Momenten word je zichtbaarder. Je versterkt je positie en vergroot je je presentie. Je wordt geloofwaardiger en je boodschap wordt sterker. Je wordt een interessantere gesprekspartner, expert, initiator of inspirator voor groepen. 


0-Momenten kun je inzetten tijdens gesprekken, meetings en bij het spreken in - of voor groepen, presentaties, pitches etc.


0-MOMENT LEREN TOEPASSEN?

0-Moment zette ik al met veel succes in binnen het bedrijfsleven, het theater, in trainingen in het onderwijs voor docenten en opleiders en voor studenten aan lerarenopleidingen.

De methodiek kan worden toegepast binnen trainingen in communicatie, presentatie, verkoop, feedback, teamontwikkeling etc.

In de workshop (zie hieronder) leer je hoe je 0-Momenten gebruikt binnen gesprekken, meetings of presentaties.


ACHTERGROND

De 0-Moment-methodiek is gebaseerd op de nieuwste inzichten uit de sociale psychologie en modern hersenonderzoek. Zo gebruik ik lichaamstaal, aandachttraining, elementen uit Speaking Circles (Clickstein), Interactiestatus (Johnstone/Stultiens) en theaterwerkvormen.

WORKSHOP

Tijdens een workshop 0-Moment leer je de toepassingsmogelijkheden van 0-Moment kennen en benutten. Dit leidt tot toename van bewustzijn  en vergroot de kwaliteit in aandacht tijdens gesprekken, optredens of presentaties.


INHOUD

  • Luisteren, waarnemen en de kracht van aandacht, nieuwsgierigheid en verwondering;
  • Lichaamsgevoel, emoties, ademhaling en contact;
  • Oordeelloos kijken en luisteren;
  • Status, macht, oordeel en schaamte;
  • Afstemmen in de ruimte, met een gesprekspartner, met een groep en voor een groep;
  • Professionaliteit, persoonlijkheid en eigenheid;
  • Feedback en potentieel-ontwikkeling.


PRAKTISCHE INFORMATIE

Een workshop duurt standaard twee aaneengesloten dagdelen en wordt op maat ontwikkeld en uitgevoerd. Afhankelijk van de achtergrond en wensen van de groep kan de nadruk in een workshop liggen op de toepasbaarheid in gesprekken, optredens of op presentaties. Uitbreiding met meer dagdelen is mogelijk.Deze workshop voor jouw team of organisatie?

Neem voor verdere informatie contact op. Ik bespreek graag de mogelijkheden: 

(06) 397 828 55

hans@hansjeths.nl
TOP